Door Maarten Bakker

Laat ik maar met de conclusie beginnen dacht ik. Voor mij is dit zo klaar als een klontje, want te veel stikstof maakt de natuur kapot. Ik loop voor mijn werk als boswachter bij Natuurmonumenten dagelijks op de Veluwe en ik zie het gebeuren. Verschillende dier- en plantensoorten nemen onder m’n ogen af. Ik zie bijvoorbeeld de heide langzaamaan verdwijnen en een kleine twintig jaar geleden waren zwermen vlinders in de zomer heel normaal. Nu ze je nog af en toe een vlinder. Nog tekenender vind ik de koolmezen: omdat stikstof de bodemsamenstelling verandert, hebben zij een…


De definitie van feminisme volgens Van Dale 1. Het streven naar een gelijkwaardige behandeling van vrouwen ten opzichte van mannen, m.n. op het maatschappelijke, economische en juridische vlak en naar doorbreking van traditionele rolpatronen

Afgelopen week presenteerde de VVD haar concept kandidatenlijst. Een sterke lijst met afwisseling tussen ervaren rotten en nieuw talent. En wat niemand ontgaan is, vier ijzersterke vrouwen in de top vijf. Vrouwen die, wanneer je de politiek enigszins volgt, of je het met hen eens bent of niet, het afgelopen jaar keihard hebben gewerkt en aansprekende, variërende profielen hebben opgebouwd.

Diezelfde avond schoven de vier dames…


Door Erik Verweij, VVD-lid

Onze VVD werkt ondertussen al langer dan tien jaar non-stop als regeringspartij. Werken vanuit de rol van regeringspartij heeft bepaalde voor de hand liggende voordelen. In die rol is het eenvoudiger om beleidsdoelen te halen. Het is vanuit die rol gelukt om te zorgen voor hogere straffen bij geweld tegen hulpverleners of bij doodslag, een streng maar rechtvaardig asielbeleid en een toekomstbestendig klimaatbeleid. De rol van regeringspartij heeft echter óók een belangrijk nadeel. Het gevaar bestaat dat een partij die al lang regeert steeds méér gaat denken als regeringspartij, en steeds minder als een volkspartij. Deze…


De uitslagen van de Amerikaanse verkiezingen waren nog niet definitief, maar sommigen wisten het zeker: wie uiteindelijk ook de winnaar zou zijn, het was duidelijk dat Trump ontzettend veel stemmen had gehaald en dat betekende dat er naar zijn aanhang geluisterd moest worden,

Het is een narratief waaraan je bijna niet meer ontkomt. Er moet altijd naar de aanhang van de populisten geluisterd worden. Als ze winnen, dan moet er naar ze geluisterd worden omdat ze gewonnen hebben. Als ze verliezen, dan moet er naar ze geluisterd worden omdat we ze niet mogen verliezen.

Men moet hun zorgen serieus nemen…


Anderhalve eeuw nadat Nietzsche God dood verklaarde, deed Hugo de Jonge gisteren hetzelfde bij het neoliberalisme. Was dat in het geval van Nietzsche, in een tijd waarin honderden miljoenen zich vasthielden aan het geloof, schokkend en gedurfd, bij de woorden van De Jonge zal nog geen zucht geklonken hebben. Hoogstens een zucht van verveling.

Aanhangers kent het neoliberalisme namelijk niet. Het is de eerste politieke ideologie die vrijwel volledig is ingevuld door tegenstanders. Bewijs hiervoor is makkelijk te vinden. Voer de sterkst mogelijke aanval uit op het neoliberalisme en je zult zien dat niemand zich tegen je verzet: je viel…


De filosoof Blaise Pascal bedacht in de 19e eeuw een manier om op een rationale wijze een keuze te maken tussen geloven in God en niet geloven in God (met de kennis die toen voor hem beschikbaar was). Als je dat dilemma niet ziet als een religieuze keuze, maar als een gok, wat moet je dan doen?

Zijn conclusie was dat een rationeel persoon zou moeten leven alsof er een God is en moet proberen om te geloven dat er een God is. Immers, de kosten van niet geloven in God terwijl hij wel bestaat zijn immens groot (je gaat…


Dit is de spreektekst van Tim Versnel op een ledenbijeenkomst van de Rotterdamse VVD, op dinsdag 14 juli 2020.

Vandaag is het quatorze juillet. Een van de belangrijkste dagen in de Europese geschiedenis — en in de liberale traditie. De bestorming van de Bastille op 14 juli 1789 was het keerpunt van de Franse Revolutie en in de strijd voor de vrijheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen.

Negen jaar later, op 23 april 1798, werd ook in Nederland dat principe van gelijkwaardigheid in de — eerste — democratische grondwet van ons land vastgelegd. Toen nog in artikel drie.


Wanneer wij de huidige verhoudingen tussen landen in de Europese Unie 100 of 120 jaar terug in de tijd zouden verplaatsen, zouden we blokvorming zien tussen groepen landen die — uit een gevoel van bedreiging of puur uit afkeer van de ander — zich tegenover elkaar opstellen.

Er zou een Noordelijke As ontstaan — de Frugal Alliance — en een pact tussen Zuidelijke landen. Er zouden eerst niet-aanvalsverdragen gesloten worden en daarna wederzijdse verdediginsclausules. De landen van de ene alliantie zouden elkaar verzekeren te helpen tegen te ver gaande bedreiging door landen uit de andere alliantie. Na weer een ronde…


Naar aanleiding van een brief die de vrijheid van meningsuiting verdedigt ontstond een heftige discussie die vooral ging over de namen van de ondertekenaars. Wat speelt er wanneer een op zich fatsoenlijke brief leidt tot zoveel polarisatie?

Het racismedebat op links en het vrije meningsuiting-debat op rechts hebben met elkaar gemeen dat intenties er niet meer toe lijken te doen. Bij racisme is het belang van intentie voor redelijke mensen duidelijk. Had iemand de bedoeling iets racistisch te doen? Of deed de persoon iets waarvan hij of zij niet bewust was dat het als racistisch zou worden ervaren (of racistisch…


Tom De Bruyne. De Nieuwe Vrije Eeuw, Juli 2020.

Ik probeer voor mezelf al vaker een goed onderbouwd antwoord te vinden op de vraag waarom alles in mij zo’n viscerale hekel aan Thierry Baudet heeft. Veel meer dan Geert Wilders. Het verschil tussen beide is dat Baudet in mijn ogen een oplichter is en Geert Wilders lijkt me meer iemand met een radicale overtuiging. Baudet is in mijn ogen een oplichter, omdat hij net als zijn Boreale bloedbroeders Orban, of Trump niets op heeft met waarheid en feiten.

In het essay “mens/onmens” ontleedt Bas Heijne met het fileermes van de…

De Nieuwe Vrije Eeuw

Zoeken naar de ideeën, mentale modellen en innovaties die nodig zijn om de uitdagers van de vrijheid in de 21e eeuw te verslaan.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store