Wat is het echte gevaar voor de vrijheid van meningsuiting?

Naar aanleiding van een brief die de vrijheid van meningsuiting verdedigt ontstond een heftige discussie die vooral ging over de namen van de ondertekenaars. Wat speelt er wanneer een op zich fatsoenlijke brief leidt tot zoveel polarisatie?

Het racismedebat op links en het vrije meningsuiting-debat op rechts hebben met elkaar gemeen dat intenties er niet meer toe lijken te doen. Bij racisme is het belang van intentie voor redelijke mensen duidelijk. Had iemand de bedoeling iets racistisch te doen? Of deed de persoon iets waarvan hij of zij niet bewust was dat het als racistisch zou worden ervaren (of racistisch is)? Er zit een wezenlijk verschil tussen deze twee. Door het afwezig zijn van intentie moet de beoordeling van de daad anders zijn. Het lijkt erop dat dat steeds minder vaak gebeurt en dat is kwalijk.

Iets soortgelijks geldt voor de vrijheid van meningsuiting. Wanneer je opkomt voor vrijheid van meningsuiting, is de reden waarom je dat doet van een zeker belang. Doe je het om anderen de mond te snoeren? Heb je zelf een verleden van anderen de mond snoeren en kom je enkel op voor je eigen recht? Focus je enkel op het reele gevaar van verstikkende wokeness op links of ook op reele gevaren voor de vrijheid van meningsuiting op rechts?De intentie van de boodschapper is van waarde voor de boodschap.

Zeker niet van absolute waarde. Maar genoeg om iemand met recht te laten denken dat de boodschap minder serieus te nemen is dan de boodschapper zou wensen.

Tegelijk zou iedereen zichzelf in een vrije samenleving met een vrij debat de discipline moeten opleggen om verder te kijken dan de boodschapper en de vermeende intentie. En de boodschap zelf op waarde te schatten, hoe lastig en pijnlijk dat ook is. Misschien lukt het zelfs om steun te betuigen aan mensen met wie je het niet eens bent of wiens intenties je wantrouwt, puur vanwege het feit dat zij hun mening durven uiten. Zoals jij dat zelf ook graag in vrijheid wil blijven doen.

De meest waardevolle verdediging van het recht op vrije meningsuiting is opkomen voor het geblaat van de ander, niet dat van jezelf. Wanneer dat besef aan beide flanken ontbreekt, is vrijheid van meningsuiting daadwerkelijk in gevaar.

Mark Thiessen , De Nieuwe Vrije Eeuw
www.twitter.com/thiessenmark

Zoeken naar de ideeën, mentale modellen en innovaties die nodig zijn om de uitdagers van de vrijheid in de 21e eeuw te verslaan.

Zoeken naar de ideeën, mentale modellen en innovaties die nodig zijn om de uitdagers van de vrijheid in de 21e eeuw te verslaan.