Er is niets aan de hand in Europa

Wanneer wij de huidige verhoudingen tussen landen in de Europese Unie 100 of 120 jaar terug in de tijd zouden verplaatsen, zouden we blokvorming zien tussen groepen landen die — uit een gevoel van bedreiging of puur uit afkeer van de ander — zich tegenover elkaar opstellen.

Er zou een Noordelijke As ontstaan — de Frugal Alliance — en een pact tussen Zuidelijke landen. Er zouden eerst niet-aanvalsverdragen gesloten worden en daarna wederzijdse verdediginsclausules. De landen van de ene alliantie zouden elkaar verzekeren te helpen tegen te ver gaande bedreiging door landen uit de andere alliantie. Na weer een ronde beledigingen — de een maakt de ander uit voor lui, de ander voor egoïstisch — zou de bewapening worden opgevoerd. De grenzen nog verder gesloten. De verhoudingen gespannen tot het uiterste. De lichten uit in de hoofdsteden.

Van dat alles niets, nu de spanningen tussen groepen landen in Europa oplopen. Media, politici en inwoners kunnen de ander voor rotte vis uitmaken, ze kunnen geloven dat de ander op hun vrijheid en hun welvaart uit is, maar nog steeds wordt er niet gemobiliseerd.

Het ergste dat er kan gebeuren, is dat de strijdende naties geen overeenkomst zullen sluiten over hoe ze hun welvaart verdelen en hoe ze hun samenwerking nog verder kunnen verdiepen.

Europa is ver gekomen in 100 jaar en dat is iets waar we stil bij mogen staan. Dat ondanks al het politieke geweld landen nog steeds met elkaar zullen samenwerken en leiders met elkaar blijven praten en dineren.

Zelfs na een mislukte Eurotop zullen de lichten niet doven in de hoofdsteden. De vrede in Europa staat niet op het spel en zelfs dat die vrede niet op het spel staat maakt geen onderdeel uit van het debat, zo vanzelfsprekend is het dat we met elkaar samenwerken. Het enige smetje van het weekend lijkt, dat in een van de rijkste landen van EU de populariteit van de premier afhankelijk lijkt van hoe impopulair hij zich maakt bij zijn bondgenoten. Maar wanneer we dat vergelijken met 100 jaar geleden, dan is er niets aan de hand.

Mark Thiessen, De Nieuwe Vrije Eeuw

www.twitter.com/thiessenmark

Zoeken naar de ideeën, mentale modellen en innovaties die nodig zijn om de uitdagers van de vrijheid in de 21e eeuw te verslaan.

Zoeken naar de ideeën, mentale modellen en innovaties die nodig zijn om de uitdagers van de vrijheid in de 21e eeuw te verslaan.