Een mentaal model voor het dragen van mondkapjes

De filosoof Blaise Pascal bedacht in de 19e eeuw een manier om op een rationale wijze een keuze te maken tussen geloven in God en niet geloven in God (met de kennis die toen voor hem beschikbaar was). Als je dat dilemma niet ziet als een religieuze keuze, maar als een gok, wat moet je dan doen?

Zijn conclusie was dat een rationeel persoon zou moeten leven alsof er een God is en moet proberen om te geloven dat er een God is. Immers, de kosten van niet geloven in God terwijl hij wel bestaat zijn immens groot (je gaat naar de hel) terwijl de opbrengsten van niet geloven daartegen wegvallen. En de kosten om wel te geloven in God terwijl hij niet bestaat zijn minimaal, maar de opbrengsten immens (je gaat voor eeuwig naar de hemel).

Dit is een mentaal model dat ik graag gebruik om te kijken naar problemen van vandaag. Bijvoorbeeld bij klimaatverandering: de kosten zijn immens groot wanneer je er niet in gelooft en het blijkt toch te bestaan en de kosten zijn klein wanneer je er wel in gelooft en naar handelt en het blijkt toch niet te bestaan. Dus rationeel gezien moet je op het gebied van klimaatverandering, ook als je niet 100% zeker bent over de wetenschap, altijd handelen alsof die wel bestaat.

Vandaag de dag kunnen we deze Gok van Pascal ook toepassen op het gebruik van mondkapjes. Waar meningen verdeeld zijn over de werking ervan, kunnen we in stappen via Pascal’s denkwijze uitkomen op een oordeel dat gebaseerd is op wat de grootste netto schade/opbrengsten zal hebben met de kennis die we hebben. Dat gaat als volgt:

  1. Mondkapjes kunnen nodig zijn of niet nodig zijn, dat lijkt niet met zekerheid te zeggen

2. De schade van niet dragen terwijl ze wel nodig zijn is veel groter dan ze wel dragen terwijl ze niet nodig zijn. De kosten van wel dragen zijn in beide gevallen minimaal.

3. Als je een gok zou moeten uitbrengen op basis van die kennis, dan is wel dragen altijd de optie met de grootste uitbetalingskans

4. Dus de beste rationele keuze is om een mondkapje te dragen (ook als je niet gelooft dat het werkt)

Hopelijk helpt dit mensen een betere keuze te maken. Het heeft mij doen besluiten om — nu het aantal besmettingen weer stijgt- sneller te kiezen voor een mondkapje.

Mark Thiessen, De Nieuwe Vrije Eeuw

Zoeken naar de ideeën, mentale modellen en innovaties die nodig zijn om de uitdagers van de vrijheid in de 21e eeuw te verslaan.

Zoeken naar de ideeën, mentale modellen en innovaties die nodig zijn om de uitdagers van de vrijheid in de 21e eeuw te verslaan.