De toenemende woningnood is naast de klimaatproblematiek en coronacrisis het grootste maatschappelijke probleem van deze tijd, aldus Maarten de Crom.

Het is niet lastig om een aanleiding te vinden om te schrijven over de Nederlandse huizenmarkt. Dag in dag uit zijn er talloze nieuwsartikelen over nieuwe prijsrecords, excessieve biedingsoorlogen op…

Erik Verweij ziet een splitsing in zijn generatie: de huizenkoper en de huizenzoeker. Een ongelijkheid die niet te rechtvaardigen is.

Het lijkt een soort ongeschreven natuurwet te zijn dat elk gesprek bij een verjaardag of housewarming (voor diegenen die geluk hebben gehad) uiteindelijk eindigt bij een discussie over de huidige…

Door Maarten Bakker

Laat ik maar met de conclusie beginnen dacht ik. Voor mij is dit zo klaar als een klontje, want te veel stikstof maakt de natuur kapot. Ik loop voor mijn werk als boswachter bij Natuurmonumenten dagelijks op de Veluwe en ik zie het gebeuren. Verschillende dier- en…

De definitie van feminisme volgens Van Dale 1. Het streven naar een gelijkwaardige behandeling van vrouwen ten opzichte van mannen, m.n. op het maatschappelijke, economische en juridische vlak en naar doorbreking van traditionele rolpatronen

Afgelopen week presenteerde de VVD haar concept kandidatenlijst. Een sterke lijst met afwisseling tussen ervaren rotten…

Door Erik Verweij, VVD-lid

Onze VVD werkt ondertussen al langer dan tien jaar non-stop als regeringspartij. Werken vanuit de rol van regeringspartij heeft bepaalde voor de hand liggende voordelen. In die rol is het eenvoudiger om beleidsdoelen te halen. Het is vanuit die rol gelukt om te zorgen voor hogere…

De uitslagen van de Amerikaanse verkiezingen waren nog niet definitief, maar sommigen wisten het zeker: wie uiteindelijk ook de winnaar zou zijn, het was duidelijk dat Trump ontzettend veel stemmen had gehaald en dat betekende dat er naar zijn aanhang geluisterd moest worden,

Het is een narratief waaraan je bijna…

Anderhalve eeuw nadat Nietzsche God dood verklaarde, deed Hugo de Jonge gisteren hetzelfde bij het neoliberalisme. Was dat in het geval van Nietzsche, in een tijd waarin honderden miljoenen zich vasthielden aan het geloof, schokkend en gedurfd, bij de woorden van De Jonge zal nog geen zucht geklonken hebben. …

De filosoof Blaise Pascal bedacht in de 19e eeuw een manier om op een rationale wijze een keuze te maken tussen geloven in God en niet geloven in God (met de kennis die toen voor hem beschikbaar was).

Dit is de spreektekst van Tim Versnel op een ledenbijeenkomst van de Rotterdamse VVD, op dinsdag 14 juli 2020.

Vandaag is het quatorze juillet. Een van de belangrijkste dagen in de Europese geschiedenis — en in de liberale traditie. …

Wanneer wij de huidige verhoudingen tussen landen in de Europese Unie 100 of 120 jaar terug in de tijd zouden verplaatsen, zouden we blokvorming zien tussen groepen landen die — uit een gevoel van bedreiging of puur uit afkeer van de ander — zich tegenover elkaar opstellen.

Er zou een…

De Nieuwe Vrije Eeuw

Zoeken naar de ideeën, mentale modellen en innovaties die nodig zijn om de uitdagers van de vrijheid in de 21e eeuw te verslaan.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store